Тел.: +38 (0362) 62 20 33
E-mail: info@energoaudit.com.ua
 
 
 
   
 
 
 

Загальні завдання та принципи


ДП «БТС-ІНЖИНІРИНГ»

«Досвід участі у плануванні та реалізації програм енергозбереження.
Від проекту до впровадження»

Незалежно від об'єкта, де планується або реалізується програма енергозбереження, Методологія реалізації проекту, з нашої точки зору, - однакова. Незалежно бюджетний чи об'єкт, комерційний чи, робота включає в себе наступні етапи:

 • Енергетичний аудит - завдання якого полягає в пошуку рентабельного потенціалу енергоефективності та енергозбереження на об'єкті. Звіт про результати енергетичного аудиту презентується на об'єкті, із залученням для ням максимально можливого числа кваліфікованого персоналу, що дозволяє ознайомити технічний персонал з пропонованою програмою і отримати їх відгуки за пропозиціями;
 • Енергозберігаючий проект оптимально розробляти на стадії «ПРОЕКТ». В окремих випадках, визначається з замовником - на стадії «Робочий проект»;
 • Реалізація енергозберігаючого проекту - звичайне будівництво, яке виконується за правилами ведення будівельно-монтажних робіт;
 • Виконання пуско-налагоджувальних, режимно-налагоджувальних робіт, підготовка персоналу для експлуатації проекту;
 • Моніторинг результатів експлуатації проекту.

За результатами моніторингу замовник приймає рішення або про продовження реалізації проекту, або про припинення проекту.


1. Енергетичний аудит

Малюнок 1. «Типовий - повний цикл енергетичного аудиту».

Малюнок 1. «Типовий - повний цикл енергетичного аудиту».

Обов'язкова умова початку робіт - складання Технічного завдання, яким формалізуються наміри і можливості енергоаудитора, методики проведення робіт, і найголовніше - звіт і його конкретне наповнення як результат роботи. Для виконання грамотного енергетичного аудиту ми залучаємо місцевих технологів, але бажано залучення споріднених технологів, але з іншого підприємства.


2. Енергозберігаючий проект

Розробляється кваліфікованої проектною організацією, що має необхідні дозволи та ліцензії. Мінімальний обсяг енергозберігаючого проекту - пояснювальна записка з дефектними актами, специфікації і кошторисні розрахунки. Проект узгоджується із замовником, і як правило, з територіальним управлінням інспекції з енергозбереження. Енергоаудитора бере участь у підготовці технічних завдань на робоче проектування і приймання проектної документації від виконавця.

3. Реалізація енергозберігаючого проекту

звичайний будівельний процес, в якому енергоаудитора виконує функції технічного контролю, і бере участь при ...

4. Виконання пусконалагоджувальних, режимно-налагоджувальні роботи

Важливе питання - підготовка персоналу. Бажано вивчення персоналом роботи пропонованих технологічних схем і циклів на реальному працюючому виробництві, після цього на «своєму» виробництві персонал присутній і бере участь в пуско-налагоджувальних роботах, а потім спільно з енергоаудиторів готується експлуатаційна документація.

5. Моніторинг результатів

реалізації проектів, проводиться спільно з підготовленим місцевим персоналом.


Малюнок 2. «Принципова схема участі енергоаудитора в реалізації проекту».

Малюнок 2. «Принципова схема участі енергоаудитора в реалізації проекту».

На бюджетних проектах використовується принципово інша схема, в якій енергоаудитора виступає і генпроектантом і генпідрядником. Така схема юридично неоднозначна - наприклад, Закон про енергетику Королівства Данія прямо забороняє участь енергоаудитора у реалізації проекту, за винятком інспекцій та оцінок ефективності.

Переваги:

 • істотне скорочення часу і витрат на підготовку проекту і його реалізацію;
 • відповідальність аудитора за результати реалізації проекту.

Одне з головних наших досягнень - підготовка фахівців енерго-менеджерів, організована за допомогою ГУ промисловості та розвитку інфраструктури РОДА в м. Рівне. У 2008 році в області підготовлено понад 50 енергоменеджерів для бюджетної сфери і комерційних підприємств.


Основні відмінності проектів у бюджетній та комерційній сферах.

Основные отличия проектов в бюджетной и коммерческой сферах.

Енергетична складова - показник, що використовується для консолідованої оцінки об'єкта як споживача енергетичних ресурсів, характеризує співвідношення витрат на придбання енергоносі-вачів до доходу від виручки продукції / послуг для комерційних проектів або до загального обсягу фінансування - для бюджетних проектів.

Дозволяє:

 • коректно порівнювати ефективність використання енергетичних носіїв на різних виробництвах / об'єктах, дислокованих в різних районах;
 • ранжувати пропоновані проекти за черговістю реалізації;
 • просто і вірогідно розраховувати економічний ефект;
 • оперативно контролювати рівень споживання енергоносіїв.
 
 
© BTS-Инжиниринг. 2019 All rights reserved.